Rowan Williams till Sverige under Pilgrim jubileumsår!

 

 

Rowan Williams, brittisk teolog och poet som var ärkebiskop av Canterbury 2003–2012 och i dag är föreståndare för Magdalene College i Cambridge, besöker Nya Slottet Bjärka-Säby den sista helgen i januari som tidskriften Pilgrims och Johannesakademins gäst. Rowan Williams, av många ansedd som en av vår tids främsta uttolkare av kristen tro, är huvudtalare i ett symposium om Fjodor Dostojevkijs författarskap som hålls den 25–27 januari. Engagemanget för kyrkofäderna och ortodox teologi har ett betydande utrymme i Rowan Williams omfattande författarskap. Under symposiet blir det release för hans senaste på svenska utkomna böcker, bl a Ett heligt liv (Silentium Skrifter).

 

***

“Ledarskap i en apokalyptisk tid”

Fördjupningsdagar med

Magnus Malm och Peter Halldorf

Läs mer här:

Fri att tjäna 27-29 maj 2019

 

 

 

 Det senaste numret av Pilgrim har temat Alla ska bli Guds lärjungar, och tar upp det omdiskuterade ämnet mission. Här finns bland annat Stephanie Saldanas fängslande berättelse om vänskapen med Fader Paolo, som kom att bli hennes andlige vägledare då hon i sitt sökande fann vägen till ökenklostret Mar Musa. Dessutom gläntar vi på dörren till vårt jubileumsår och en del av de händelser som i samband med det äger rum på olika håll. Till exempel följande: Jubileum 2019

 

 

 

***

Om tidskriften Pilgrim

Pilgrim är en ekumenisk kristen tidskrift som utforskar tron som erfarenhet och dess konsekvenser. I Pilgrim står eftertanken i centrum. Vår ambition är att formulera en kontemplativ livshållning som lämnar avtryck i vardag och samhälle. I artiklar, essäer, samtal och recensioner möter läsaren röster allt från den tidiga kyrkan till vår egen samtid.

På vår hemsida kan du beställa äldre utgåvor av Pilgrim, från 1994 och framåt, och teckna prenumeration.

Pilgrim arrangerar även retreater, seminarier, föreläsningar och pilgrimsresor (fr o m 2019 enbart med andra resesätt än flyg). All information om dessa finner du under länkarna på vår hemsida.

Pilgrim ägs av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby,
vars hemsida du når via denna länk:
http://ekumeniskakommuniteten.se/