Seminarium i Stockholm 10 februari

Lördagen den 10 februari hålls en seminariedag i Stockholm med temat från senaste numret av Pilgrim, Nåd och Sanning. Föreläsare är Liselotte J Andersson och Peter Halldorf från tidskriftens redaktion. Dagen avslutas med ett musikaliskt program med Andreas Runeson och Leif Andersson där betraktelser av Isak Syriern varvas med musik. Seminariet är en förberedelse inför Stora fastan som inleds den 14 februari. Plats & tid: S:t Peters kyrka kl 14-19. Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

Pilgrims Vintermöte 2018

Pilgrims Vintermöte i Bjärka-Säby & Vårdnäs den 26-28 januari 2018 är fullbokat. Anmälan till kölistan kan sändas till: anmalan@ekibs.se 

Här är hela programmet till Vintermötet: Pilgrims Vintermöte 2018

 

Om tidskriften Pilgrim

Pilgrim är en ekumenisk kristen tidskrift som utforskar tron som erfarenhet och dess konsekvenser. I Pilgrim står eftertanken i centrum. Vår ambition är att formulera en kontemplativ livshållning som lämnar avtryck i vardag och samhälle. I artiklar, essäer, samtal och recensioner möter läsaren röster allt från den tidiga kyrkan till vår egen samtid.

På vår hemsida kan du beställa äldre utgåvor av Pilgrim, från 1994 och framåt, och teckna prenumeration.

Pilgrim arrangerar även retreater, seminarier, föreläsningar och pilgrimsresor. All information om dessa finner du under länkarna på vår hemsida.