Pilgrim 4/2016: JAG VILL TYDA MIN GÅTA VID LYRANS KLANG

Ur innehållet:

Marie Tonkin: KONST ÄR EN ANDRA INKARNATION

Lydia Halldorf: ATT LEKA KONSTNÄR

Maria Küchen: FRÅN JEREMIA TILL COHEN

Fredrik Söderberg i samtal med John Sjögren: ”KONSTEN MÅSTE BOTTNA I NÅGOT MAN TROR PÅ”

Lars Gerdmar: LOVAD VARE DU

Gunnel Vallquist: ”HERREN HAR GJORT STORA TING MED MIG”

Robert Lax: EN STEN & ATT BETRAKTA, ATT VÄNTA

Tomas Einarsson: LÅNGSAM VERTIKALPOESI FRÅN PATMOS

Benjamin Ekman: SE PÅ FÅGLARNA

BOKANMÄLAN av Alva Dahl, Judith Fagrell, Joseph Halldorf, Åsa Molin och Samuel Rubenson.