Pressutskick Pilgrim 2018-1

 

Pilgrims första vårmöte 19-39 i Lund hålls 13-15 april 2018!

De numera klassiska höstmötena på Nya Slottet Bjärka-Säby för åldergruppen 19-39 sprids nu till andra håll. Tillsammans med kyrkorna i Lund inbjuder tidskriften Pilgrim till ett liknande möte när våren kommer till Skåne.

Se hela programmet här: Pilgrims Vårmöte 19-39 i Lund

Anmäld dig här: http://www.tidskriftenpilgrim.se/bokning/index.php/go/individualisera/184

 

 

 

 

Om tidskriften Pilgrim

Pilgrim är en ekumenisk kristen tidskrift som utforskar tron som erfarenhet och dess konsekvenser. I Pilgrim står eftertanken i centrum. Vår ambition är att formulera en kontemplativ livshållning som lämnar avtryck i vardag och samhälle. I artiklar, essäer, samtal och recensioner möter läsaren röster allt från den tidiga kyrkan till vår egen samtid.

På vår hemsida kan du beställa äldre utgåvor av Pilgrim, från 1994 och framåt, och teckna prenumeration.

Pilgrim arrangerar även retreater, seminarier, föreläsningar och pilgrimsresor. All information om dessa finner du under länkarna på vår hemsida.