Aktuella retreater

Om inget annat anges startar våra retreater kl 19.00 med kvällsmål. Det är dock bra om man checkar in mellan 17.00 & 18.00, för att hinna komma på plats på sitt rum innan det är dags för att gå in i retreaten. Avslutning sker i samband med sista dagens frukost som serveras omkring kl 10.00. Om en retreat är fullbokad finns det möjlighet att bli antecknad på en kölista, för att kunna få en plats vid eventuella avbokningar .

 

16-19 oktober 2017

Herre, till vem skulle vi gå? – Namnet Jesus på bönens väg
Retreaten leds av Jonas Eveborn, pastor i Equmeniakyrkan
2450 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

2-5 november 2017

Allhelgonaretreat
Retreaten leds av pastor Stig Petrone
2700 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

12-17 november 2017

4-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Lasse Furingsten, Daniel Dalemo, Ulla Käll och Inga-Märtha Isacson
5450 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

30 november – 3 december 2017

Kristus framför, bredvid och i mig
Retreaten leds av Eleonore Gustafsson, pastor i Evangeliska frikyrkan
2700 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

15-17 december 2017

Profetians Ande i en ny tid.
Bibel- och retreathelg 
En helg med bibelundervisning i retreatens anda. Tideböner, daglig mässa och måltider under musik. Olika logialternativ finns och möjlighet att delta även för den som har eget boende. Helgen inleds på fredag kväll och avslutas på söndag efter lunch.
Helgen leds av pastor Peter Halldorf.
Program, priser och anmälan: anmalan@ekibs.se

12-14 januari 2018

Det inre livets A B C
För dig som har liten eller ingen erfarenhet av retreat.
Inleds fredag kl 18, avslutas söndag kl 14.
Retreaten leds av pastor Peter Halldorf
1850 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

1-4 februari 2018

När livet inte blir som man tänkt sig – retreat för män
Retreaten leds av författare Peter Örn
Kaplan: Peter Halldorf
2750 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

14-18 februari 2018

Retreat vid fastans början
Retreaten leds av Liselotte J Andersson, pastor i Equmeniakyrkan, och Jonas Eveborn, preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
3750 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

19-23 februari 2018

3-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Stig Petrone, Inga-Märtha Isacson, Thomas Jonsson
4400 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

1-4 mars 2018

Nådens ordning
Retreaten leds av Carl Sjögren, domprost i Skara.
2750 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

5-16 mars 2018

Del 1 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

29 mars – 1 april 2018

De heliga tre dagarna
Ekumeniska Kommunitetens Påskfirande.
Inleds med kvällsmat kl 17 den 29 mars och avslutas med festfrukost omkring kl 07 den 1 april.
Anmälan: anmalan@ekibs.se

14-18 maj 2018

3-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Britt Sandberg, Lars Furingsten, Liselotte Andersson
4400 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

8-19 oktober 2018

Del 2 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

4-9 november 2018

4-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Inga-Märtha Isacson, Daniel Dalemo, Ulla Käll
5500 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

13-24 maj 2019

Del 3 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

 

Vi håller våra temaretreater i samarbete med Studieförbundet Bilda