Aktuella retreater

Om inget annat anges startar våra retreater kl 19.00 med kvällsmål. Det är dock bra om man checkar in mellan 17.00 & 18.00, för att hinna komma på plats på sitt rum innan det är dags för att gå in i retreaten. Avslutning sker i samband med sista dagens frukost som serveras omkring kl 10.00. Om en retreat är fullbokad finns det möjlighet att bli antecknad på en kölista, för att kunna få en plats vid eventuella avbokningar .

1-4 mars 2018

Nådens ordning
Retreaten leds av Carl Sjögren, domprost i Skara.
2750 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

5-16 mars 2018

Del 1 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Ledare: Susanne Carlsson, Valfrid Botnen, Ulla Käll & Stig Petrone
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
8-dagars: 8500 kr
10-dagars: 10 200 kr per del

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

22-25 mars 2018

Det nödvändiga främlingskapet
Retreaten leds av professor Samuel Rubenson, präst i Svenska kyrkan.
2750 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

29 mars – 1 april 2018

De heliga tre dagarna
Ekumeniska Kommunitetens Påskfirande.
Inleds med kvällsmat kl 17 den 29 mars och avslutas med festfrukost omkring kl 07 den 1 april.
Anmälan: anmalan@ekibs.se

12-15 april 2018

De vi ville bli
Retreaten leds av Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan.
2750 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

23-26 april 2018

Andlig vägledning när bönesvaret dröjer
Retreaten leds av Eleonore Gustafsson, pastor i Evangeliska frikyrkan.
2500 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

14-18 maj 2018

3-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Britt Sandberg, Lars Furingsten, Liselotte Andersson
4400 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

7-9 september 2018

Att söka ett odelat hjärta
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys spiritualitet och vägvisare.
Retreaten leds av Jonas Eveborn, preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
1850 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

12-16 september 2018

Stora höstretreaten
Retreaten leds av pastor Peter Halldorf
3750 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se
FULLBOKAD

8-19 oktober 2018

Del 2 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
8-dagars: 8500 kr
10-dagars: 10 200 kr per del

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

1-4 november 2018

Musiken och det heliga – retreat i allhegonatid
Retreaten leds av kulturjournalist Eric Schüldt
Musikmedverkan: Ingunn Ligaarden
Kaplan: Jonas Eveborn
3050 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

4-9 november 2018

4-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Inga-Märtha Isacson, Daniel Dalemo, Ulla Käll
5500 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

9-11 november 2018

Allt har sin tid
Retreaten leds av pastor Inga-Märtha Isacson
1850 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

19-22 november 2018

Mörkret är inte mörkt för dig
Retreaten leds av författare Ellen Merete Wilkens Finnseth
2500 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

13-24 maj 2019

Del 3 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
8-dagars: 8500 kr
10-dagars: 10 200 kr per del

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

 

Vi håller våra temaretreater i samarbete med Studieförbundet Bilda