Ekumeniska Kommunitetens retreatprogram

Om inget annat anges startar våra retreater kl 19.00 med kvällsmål. Det är dock bra om man checkar in mellan 17.00 & 18.00, för att hinna komma på plats på sitt rum innan det är dags för att gå in i retreaten. Avslutning sker i samband med sista dagens frukost som serveras omkring kl 09.30. Om en retreat är fullbokad finns det möjlighet att bli antecknad på en kölista, för att kunna få en plats vid eventuella avbokningar .

Vid avbokning tidigare än 7 dagar före retreatstart tar vi ut en avbokningsavgift på 100 kr. Här gäller dock lagen om distansavtal, som ger 14 dagars ångerrätt. Vid avbokning senare än 7 dagar före retreatstart utgår en av avbokningsavgift som motsvarar ungefär 15% av deltagaravgiften.

6-9 december 2018

På väg till Betlehem – Brödhuset
Retreaten leds av Liselotte J Andersson, pastor i Equmeniakyrkan.
2 750 kr
Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se

13-16 december 2018

Retreat för män
Retreaten leds av pastor Peter Halldorf.
2 750 kr
Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se

18-20 januari 2019

Retreat för nybörjare
Retreaten leds av Jonas Eveborn, preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
Avslutas på söndag kl 14
2 000 kr
Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se

14-17 februari 2019

En herde läser 23 psalmen
Retreaten leds av Carl Sjögren, Domprost i Skara.
2 850 kr
Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se

25-28 februari 2019

Ett nytt liv
Retreaten leds av Syster Veronica OP
Kaplan: Peter Halldorf
2 500 kr
Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se

6-10 mars 2019

Retreat vid fastans början
Retreaten leds av pastor Peter Halldorf.
3 850 kr
Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se

11-15 mars 2019

3-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild
bön och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Stig Gunnar Petrone, Inga-Märtha Isacson, Lasse Furingsten & Britt Sandberg
4 500 kr
Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se

11-14 april 2019

För att han inte tog det gudomliga
Retreaten leds av pastor Liselotte J Andersson.
2 850 kr
Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se
FULLBOKAD

18-21 april 2019

De heliga tre dagarna – påsfirande på Nya Slottet
Inleds med kvällsmat kl 17 och avslutas med festfrukost som serveras ungefär kl 07.00
Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se

25-28 april 2019

Bottenkänning – att försonas med livet som det blev 
Retreaten leds av pastor Fredrik Lignell.
2 850 kr
Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se

6-10 maj 2019

3-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Inga-Märtha Isacson, Britt Sandberg, Madeleine Dahl
4 500 kr
Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se

13-24 maj 2019

Del 3 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Susanne Carlsson, Valfrid Botnen, Ulla Käll & Stig Gunnar Petrone.
8-dagars: 8 500 kr
10-dagars: 10 200 kr per del

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

24-29 november 2019

4-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Liselotte J Andersson, Daniel Dalemo, Emma Thorén
5 600 kr
Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se

9-20 mars 2020

Del 1 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

5-16 oktober 2020

Del 2 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

8-19 mars 2021

Del 3 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

 

Vi håller våra temaretreater i samarbete med Studieförbundet Bilda