Aléheia – Uppenbarelsens sanning hos kyrkofäderna

Ny föreläsning av Samuel Rubenson, Aléheia – Uppenbarelsens sanning hos kyrkofädernaifrån 12 april 2014, finns nu tillgänglig för lyssning.