andreas nordlander

Trons poetik

Därför är språket en avgörande del av människans rotsystem.  av Andreas Nordlander Första gången jag hörde poesi, och verkligen la märke till det, var när de gamla bad. Vanliga tanter och farbröder som inte ägde någon större bildning, och som jag annars inte tänkte på som några vältalare, öppnade sin mun i bön och sa(…)

Slå rot

Slå rot

Nummer 2 | Årgång 22 | 2015