syster anna osb

”Jag har gett dig ditt namn, du är min”

av Syster Anna  Vill Gud något med mitt liv? Det var frågan då jag mer medvetet började söka, fjorton år gammal. Snart erfor jag inte endast att han vill något med mitt liv – han ville ha hela mitt liv. Hela mitt liv!? Hur var det möjligt att konkret svara honom? Jag levde i en(…)

Kallad

Kallad

Nummer 4 | Årgång 8 | 2001

Abraham

Abraham

Nummer 3 | Årgång 17 | 2010

Andedop

Andedop

Nummer 2 | Årgång 14 | 2007