Alêtheia – Uppenbarelsens sanning hos kyrkofäderna

Föreläsare: Samuel Rubenson
Missionskyrkan i Linköping, 12 april 2014

direktlänk