Kyrkan, Anden & ämbetet 2012


Kyrkan, Anden och ämbetet – ett historiskt perspektiv
Professor Samuel Rubenson, Lunds Universitet


Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka:
Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift


Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka:
Biskop Martin Modéus, Svenska kyrkan, Linköpings stift


Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka:
Pastor Liselotte J Andersson, Svenska Missionskyrkan


Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka:
Fader Caesarius Cavallin, Östanbäcks kloster, Svenska kyrkan


Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka:
Pastor Ulf Ekman, Livets Ords församling, Uppsala


Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka:
Biskop Biörn Fjärstedt, biskop emeritus i Svenska kyrkan