Kyrkan, Anden & ämbetet 2012

Kyrkan, Anden och ämbetet – ett historiskt perspektiv
Professor Samuel Rubenson, Lunds Universitet

Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka:
Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift

Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka:
Biskop Martin Modéus, Svenska kyrkan, Linköpings stift

Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka:
Pastor Liselotte J Andersson, Svenska Missionskyrkan

Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka:
Fader Caesarius Cavallin, Östanbäcks kloster, Svenska kyrkan

Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka:
Pastor Ulf Ekman, Livets Ords församling, Uppsala

Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka:
Biskop Biörn Fjärstedt, biskop emeritus i Svenska kyrkan