Vintermöte 2003

Cirkeln sluter sig
Gunnel Vallquist och Peter Halldorf samtalar om de andliga underströmmar som förenar Guds folk

[Direktlänk]

 

Djup ropar till djup
Ylva Eggehorn och Owe Wikström samtalar om orden vi söker för våra andliga erfarenheter.

[Direktlänk]

 

Någon besökte min själ
Jan Erixon, Pastor i Svenska missionskyrkan

[Direktlänk]

 

Den andra naiviteten
Om kritisk reflektion och enkel Kristustro
Owe Wikström


[Direktlänk]

 

Adam, var är du?
Människan – Guds partner
Anders Piltz


[Direktlänk]

 

Den dyra nåden
Dietrich Bonhoeffer läst med nutidens ögon
Ylva Eggehorn


[Direktlänk]

 

Nu lever icke mer jag
Martin Lönnebo

[Direktlänk]