Jabboks vad

Nummer 3 | Årgång 2 | 1995

Pilgrim frams 1995-3

ÖPPNING – Peter Halldorf
DEN HEMLIGHETSFULLE – Erling Eidem
VÄXLINGENS SKUGGA – Tomas Sjödin
GUD KÄMPAR MED DEN HAN ÄLSKAR MEST – Wilfrid Stinissen
KORSMÄRKT – Ett vittnesbörd
DEN YTTERSTA FRESTELSEN – OCH DET YTTERSTA MOTSTÅNDET – Martin Lönnebo
KRÖNIKA: PRÖVNING FÖR TRON – Per Åkerlund
KONSTEN ATT SKILJA MELLAN ANDAR – Samtal med Gerard Hughes
KLASSIKER: UTVALDA TJÄNARE I MÖRKA MOLN – Emil Gustafson
EMIL GUSTAFSON: UR DEN ÖDESDIGRA NATTEN – Peter Halldorf
BIBLIOTEKET:
MINNEN AV ELD av R.S. Thomas – Ylva Eggehorn
ORD FÖR NATTEN av Kjetil Hauge och Paul Erik Wirgenes – Esbjörn Hagberg
NÄR HIMLEN ÄR TYST av Ronald Dunn – Peter Halldorf
BÖNENS SKOLA av Anthony av Sourozh – Torsten Kälvemark
KONSTEN ATT PREDIKA av Runar Eldebo – Bertil E. Gärtner
RETREATER
SANDKORN – Mats Tunehag