Jabboks vad

Nummer 3 | Årgång 2 | 1995

Pilgrim frams 1995-3

ÖPPNING - Peter Halldorf
DEN HEMLIGHETSFULLE - Erling Eidem
VÄXLINGENS SKUGGA - Tomas Sjödin
GUD KÄMPAR MED DEN HAN ÄLSKAR MEST - Wilfrid Stinissen
KORSMÄRKT - Ett vittnesbörd
DEN YTTERSTA FRESTELSEN - OCH DET YTTERSTA MOTSTÅNDET - Martin Lönnebo
KRÖNIKA: PRÖVNING FÖR TRON - Per Åkerlund
KONSTEN ATT SKILJA MELLAN ANDAR - Samtal med Gerard Hughes
KLASSIKER: UTVALDA TJÄNARE I MÖRKA MOLN - Emil Gustafson
EMIL GUSTAFSON: UR DEN ÖDESDIGRA NATTEN - Peter Halldorf
BIBLIOTEKET:
MINNEN AV ELD av R.S. Thomas - Ylva Eggehorn
ORD FÖR NATTEN av Kjetil Hauge och Paul Erik Wirgenes - Esbjörn Hagberg
NÄR HIMLEN ÄR TYST av Ronald Dunn - Peter Halldorf
BÖNENS SKOLA av Anthony av Sourozh - Torsten Kälvemark
KONSTEN ATT PREDIKA av Runar Eldebo - Bertil E. Gärtner
RETREATER
SANDKORN - Mats Tunehag