Ny prenumeration

Vägkost för den viktigaste resan

Andlig vägledning i den kristna traditionen har en enkel utgångspunkt: människans viktigaste relation är Gud. Därför är resan inåt den viktigaste resan. På den resan vill Pilgrim vara en följeslagare och vägvisare som både uppmuntrar, utmanar och oroar. En frisk andlighet leder alltid till att vi mognar som människor. Pilgrim vill ge redskap för urskillning och fördjupning, så att tron får konsekvenser för vårt sätt att se på världen och leva i den.

Pilgrim öser ur den kristna traditionens rika källor, såväl från den odelade kyrkan som från vår tids vitala andliga strömmar i kristenheten. Kyrkofäder, ökenfäder och medeltidsmystiker talar sida vid sida med viktiga röster i samtiden som visar på vägar till kyrkans enhet och det inre livets förnyelse.

Som läsare av Pilgrim bygger du upp ett andligt bibliotek som det är enkelt att återvända till genom att varje nummer har ett tydligt tema. Bakom tidskriften står en bred ekumenisk referensgrupp med betydande erfarenhet av andlig vägledning. Dessa tillhör också tidskriftens huvudsakliga skribenter. Redaktör och ansvarig utgivare är sedan den första utgåvan 1994 Peter Halldorf.

Tidskriften Pilgrim, som utkommer med fyra nummer varje år, ägs och utges av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby och har sin redaktion på Nya Slottet Bjärka-Säby i Östergötland.

Prenumerationsalternativ

Prenumerationspris 330 kr/helår (Student på minst 75 %: 260 kr) Två år: 560 kr
Norden/Europa: 380 kr/helår. (Student på minst 75 %: 310 kr) 2 år: 640 kr
Övriga världen: 430 kr/helår. (Student på minst 75 %: 360 kr) 2 år: 730 kr

Lösnummer: 90 kr

Anmälan

Skriv ditt namn och adress i ett brev eller e-post samt vilket alternativ du valt och skicka till adressen nedan. Vill du gåvoprenumerera skriver du förutom din egen adress, även adressen till den som du vill att Pilgrim skall skickas till.

Tidskriften Pilgrim
Nya Slottet Bjärka-Säby
589 64  Sturefors

info@tidskriftenpilgrim.se