Pilgrimsmöten & Seminarier

 

Nya Slottet Bjärka-Säby

27-29 maj 2019:

Fri att tjäna  Ledarskap i en apokalyptisk tid med Magnus Malm & Peter Halldorf

Program Fri att tjäna

Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se

 

6-8 september

Från Antonios till Athos – om östkyrkans spiritualitet med Samuel Rubenson och Peter Halldorf

 

Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se