Pilgrimsmöten & Seminarier

6-8 september

Från Antonios till Athos – om östkyrkans spiritualitet med Samuel Rubenson och Peter Halldorf

 

Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se