Pilgrimsresor

Pilgrimsmotivet har varit levande i den kristna traditionen ända sedan kyrkans första tid. Den kristna tron är knuten till historiska platser. Att besöka heliga platser har för troende människor varit ett sätt att komma nära den verklighet som är förknippad med platserna. Den yttre pilgrimsresan blir ett stöd för den inre vandringen, sökandet efter ett djupare liv med Gud.

Varje år inbjuder tidskriften Pilgrim sina läsare att följa med på en pilgrimsresa till någon av kristenhetens ursprungsmiljöer. Vi har under åren vandrat mellan Antonioklostret och Paulosklostret i södra Egypten, besökt Symeonsklippan och ökenklostret Mar Musa i Syrien. Våra pilgrimsresor syftar inte bara till turism i allmänhet, utan till fördjupning av tron. Firandet av gudstjänst, både i kloster och tillsammans med lokala kyrkor men också i gruppen av pilgrimer, är därför en viktig del av dessa.

För medlemmar i Johannesakademins vänner arrangeras dessutom en årlig klosterresa under erfaren ledning. Som medlem i vänföreningen får du regelbunden information om kommande resor.

Se aktuella pilgrimsresor

Våra pilgrimsresor sker i samarbete med två erfarna researrangörer med särskild inriktning på pilgrimsresor, Karavanen med Inga-Lill Rubenson samt Pilgrim travel med Johannes Pulkkanen. Kaplaner på resorna är Pilgrims medarbetare.

www.karavanen.se
www.pilgrimtravel.se