Profetians Ande

Nummer 1 | Årgång 2 | 1995

Pilgrim frams 1995-1

ÖPPNING - Peter Halldorf
PROFETEN OCH DET LEVANDE ORDETS TYNGD - Anders Piltz
PROFETIANS ANDE I EN NARCISSISTISK TID - Ylva Eggehorn
"PROFETIAN ÄR EN GÅVA SOM MAN BARA KNA GÖRA SIG REDO FÖR" - Martin Lönnebo och Samuel Rubenson samtalar
ATT LEVA "SOM OM" - Jim Wallis
KRÖNIKA - Gunnel Vallquist
4 DIKTER - R. S. Thomas
KLASSIKER: ANTONIOS TREDJE BREV - Antonios den store
OBERÖRD AV TID - Samuel Rubenson
I PROFETENS SPÅR - Jan Erixon
GLÖMSKANS BESEGRARE - Stefan Borg
BIBLIOTEKET:
KIERKEGAARD OCH DEN EXTENSIELLA FILOSOFIN av Lev Sjestov - Bengt Pohjanen
ATT FÖRSTÅ SIN SAMTID av Georg Henrik von Wright - Per Åkerlund
I ENHETENS TECKEN, redaktör: Sune Fahlgren och Rune Klingert - Gunnar Weman
SPIRITUALITET - ANDLIG TEOLOGI av Anders Arborelius - Dan-Erik Sahlberg
RETREATER
SANDKORN - Fredrick Buechner