Profetians Ande

Nummer 1 | Årgång 2 | 1995

Pilgrim frams 1995-1

ÖPPNING – Peter Halldorf
PROFETEN OCH DET LEVANDE ORDETS TYNGD – Anders Piltz
PROFETIANS ANDE I EN NARCISSISTISK TID – Ylva Eggehorn
“PROFETIAN ÄR EN GÅVA SOM MAN BARA KNA GÖRA SIG REDO FÖR” – Martin Lönnebo och Samuel Rubenson samtalar
ATT LEVA “SOM OM” – Jim Wallis
KRÖNIKA – Gunnel Vallquist
4 DIKTER – R. S. Thomas
KLASSIKER: ANTONIOS TREDJE BREV – Antonios den store
OBERÖRD AV TID – Samuel Rubenson
I PROFETENS SPÅR – Jan Erixon
GLÖMSKANS BESEGRARE – Stefan Borg
BIBLIOTEKET:
KIERKEGAARD OCH DEN EXTENSIELLA FILOSOFIN av Lev Sjestov – Bengt Pohjanen
ATT FÖRSTÅ SIN SAMTID av Georg Henrik von Wright – Per Åkerlund
I ENHETENS TECKEN, redaktör: Sune Fahlgren och Rune Klingert – Gunnar Weman
SPIRITUALITET – ANDLIG TEOLOGI av Anders Arborelius – Dan-Erik Sahlberg
RETREATER
SANDKORN – Fredrick Buechner