Abba Antonios

Abba Makarios sade: ”Ett hårt ord gör även de goda onda, men ett gott ord gagnar alla.”