Abba Antonios

En broder som kämpade mot demoner gick till en abba och sade: ”De där två bröderna är tillsammans med varandra.” Abban förstod att det var demoner som drev med honom och skickade efter de två bröderna. När det blev kväll lade han fram en enda matta åt bröderna, täckte över dem och sade: ”De är Guds heliga barn.” Till sin lärjunge sade han: ”Stäng in den här brodern ensam i en cell, ty det är han själv som bär på lidelsen.”