Abba Antonios

När Abba Chomas låg för döden, sade han till sina söner: ”Ni skall inte bo tillsammans med sekterister eller ha umgänge med dem som härskar, och era händer skall inte vara utsträckta för att roffa åt sig, utan för att ge.”