Abba Antonios

Abba Isak sade: “En gudsmänniska är den som driven av stor barm­härtighet har övervunnit sina egna behov. Ty den som har medlidande med den fattige, honom tar Gud hand om. Och den som blir fattig för Gud har funnit en outtömlig skatt.”