Abba Antonios

En broder som hade syndat blev utkörd ur kyrkan av dess presbyter. Men abba Bessarion reste sig, följde med bro­dern ut och sade: ”Även jag är en syndare.”