Tidigare nummer

ÅRGÅNG 26 | 2019

1 Mammon
2 Ur djupen ropar jag till dig
3 Jorden är Herrens och allt den rymmer

ÅRGÅNG 25 | 2018

1 Döpt
2 Ensam (tryckt upplaga ej i lager)
3 Varför fylls ni av tvivel?
4 Alla ska bli Guds lärjungar

ÅRGÅNG 24 | 2017

1 Krig och fred
2 Jag och du (tryckt upplaga ej i lager)
3 Självförglömmelse
4 Nåd och Sanning

ÅRGÅNG 23 | 2016

Getsemane
Frälsarkransen
Att skilja mellan andar
Jag vill tyda min gåta vid lyrans klang

ÅRGÅNG 22 | 2015

1 Tro
2 Slå rot (tryckt upplaga ej i lager)
Minnet (tryckt upplaga ej i lager)
4 Den heliga familjen

ÅRGÅNG 21 | 2014

1 Utblottad
2 En ny sång (tryckt upplaga ej i lager)
3 Herren är en (tryckt upplaga ej i lager)
4 Domen

ÅRGÅNG 20 | 2013

1 Är jag inte fri (tryckt upplaga ej i lager)
2 Måltid (tryckt upplaga ej i lager)
3 Herre, lär oss be (tryckt upplaga ej i lager)
Josef

ÅRGÅNG 19 | 2012

1 Offer (tryckt upplaga ej i lager)
2 Ett stilla liv (tryckt upplaga ej i lager)
3 Motstånd (tryckt upplaga ej i lager)
4 Iklädda Kristus (tryckt upplaga ej i lager)

ÅRGÅNG 18 | 2011

1 Förundran (tryckt upplaga ej i lager)
2 Hunger (tryckt upplaga ej i lager)
3 Kroppen (tryckt upplaga ej i lager)
4 Den lärjunge som Jesus älskade

ÅRGÅNG 17 | 2010

1 Tystnad (tryckt upplaga ej i lager)
2 Salighet (tryckt upplaga ej i lager)
3 Abraham (tryckt upplaga ej i lager)
4 Guds rike (tryckt upplaga ej i lager)

ÅRGÅNG 16 | 2009

1 Mörker
2 Längtan (tryckt upplaga ej i lager)
3 Andliga ledare (tryckt upplaga ej i lager)
4 Gudstjänst (tryckt upplaga ej i lager)

ÅRGÅNG 15 | 2008

1 Jesusbönen
2 Äktenskap
3 Förlåtelse
4 Maria (tryckt upplaga ej i lager)

ÅRGÅNG 14 | 2007

1 Frestad
2 Andedop
3 Munterhet
4 Vad är det som fattas?

ÅRGÅNG 13 | 2006

1 Kyskhet
2 Bönerna (tryckt upplaga ej i lager)
3 Visa mig din väg
4 Sårbar

ÅRGÅNG 12 | 2005

1 Följ med och se
2 Ett levande hopp
3 Vrede
4 Vem säger ni att jag är?

ÅRGÅNG 11 | 2004

1 Ära Gud med er kropp
2 Helande
3 Frikostighet
4 Väntan

ÅRGÅNG 10 | 2003

1 Medlidande
2 Rättvisa
3 Hjärtats bön (tryckt upplaga ej i lager)
4 Glädje (tryckt upplaga ej i lager)

ÅRGÅNG 9 | 2002

1 Gudsfruktan
2 Hjälparen
3 Trons mod
4 Och Gud vilade

ÅRGÅNG 8 | 2001

1 Låt er förvandlas
2 Lovsång
3 Andlig vägledning
4 Kallad

ÅRGÅNG 7 | 2000

1 Förstår du vad du läser? (tryckt upplaga ej i lager)
2 Förtrolighet
3 Trons gåva
4 Skönhet

ÅRGÅNG 6 | 1999

1 Urskillning
2 En enda kropp
3 A och O
4 I en död som Hans

ÅRGÅNG 5 | 1998

1 Tårarnas gåva
2 Vishet
3 Job
4 En enda ande

ÅRGÅNG 4 | 1997

1 Om någon syndar
2 Guds avbild
3 Trofasthet
4 Visa oss Fadern

ÅRGÅNG 3 | 1996

1 Omvändelse (tryckt upplaga ej i lager)
2 Jesu förbön
3 Avund
4 Höga Visan (tryckt upplaga ej i lager)

ÅRGÅNG 2 | 1995

1 Profetians Ande (tryckt upplaga ej i lager)
2 Psaltaren (tryckt upplaga ej i lager)
3 Jabboks vad (tryckt upplaga ej i lager)
4 Vänskap (tryckt upplaga ej i lager)

ÅRGÅNG 1 | 1994

1 Salig är törsten (tryckt upplaga ej i lager)
2 Enkelhet (tryckt upplaga ej i lager)