Inspelningar ifrån Höstmötet 2014

Föredrag och seminarier ifrån Höstmötet 2014 finns tillgängliga här.