Inspelningar ifrån Vintermöte 2003 finns nu att lyssna på

Några inspelningar ifrån Vintermötet 2003 med Gunnel Vallquist, Ylva Eggehorn, Owe Wikström, Peter Halldorf och Jan Erixon finns nu tillgängliga att lyssna på.